Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący EBI nr 21/2013 z dnia 24.04.2013r. - Rejestracja w KRS warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Rejestracja w KRS warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i tekstu jednolitego  Statutu Spółki

Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. z siedzibą w Gdańsku  ( „Emitent” )  informuje, że Sąd Rejonowy  Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  wydał w dniu 23  kwietnia 2013r. postanowienie w sprawie zarejestrowania warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki w tym zakresie.

W związku z powyższym wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wynosi  107.200,00 zł.          

W załączeniu  Emitent przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki zawierający zmiany wprowadzone Uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 14 marca 2013 roku, polegające na dodaniu  § 6 b.

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 5 oraz § 6 ust. 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".