Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący EBI nr 20/2013 z dnia 22.04.2013r. - Zawarcie istotnej umowy.

Zawarcie istotnej umowy

Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. z siedzibą w Gdańsku ( „Emitent” ),  informuje że, w dniu 22 kwietnia 2013 roku podpisał istotną umowę z firmą pod nazwą Cetech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku jako Podwykonawcą.

W związku z podpisaniem umowy  Podwykonawca zobowiązuje się wobec Emitenta jako Zamawiającego,   - w ramach Zadania Inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa, rozbudowa i remont śluzy Dzierżno w ramach przedsięwzięcia „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej”– do wykonania robót konstrukcyjno-budowlanych wraz ze wszystkimi robotami głównymi i pomocniczymi wymaganymi do kompletnego wykonania przedmiotu umowy.

Szczegółowe warunki przedmiotowej umowy i ryzyka z nią związane, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku warunków dla tego rodzaju umów.

Wartość umowy wynosi 3.624.047,90 zł netto.

Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy ustalono na dzień 30.11.2014r.

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Pliki do pobrania: