Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący EBI nr 1/2018 z dnia 30.01.2018 r. - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku.

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku.

 

Zarząd Spółki NAVIMOR-INVEST S.A. ( „Emitent” ) podaje do wiadomości harmonogram

przekazywania raportów okresowych, które będą publikowane przez Emitenta w 2018 roku.
Raporty będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:
 
Kwartalne:
 
Raport kwartalny za IV kwartał 2017 r. - 14 lutego 2018 r.
Raport kwartalny za I kwartał 2018 r. - 15 maja 2018 r.
Raport kwartalny za II kwartał 2018 r. - 14 sierpnia 2018 r.
Raport kwartalny za III kwartał 2018 r. - 14 listopada 2018 r.
 
Roczny:
 
- raport okresowy roczny za 2017 rok – 30 maja 2018r.
 
Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie
raportu bieżącego.
 
 
Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku
NewConnect".

 

Pliki do pobrania: