Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący EBI nr 1/2017 z dnia 05.01.2017r. - Utworzenie spółki zależnej.

Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A.  z siedzibą w Gdańsku ( „Emitent” ) informuje, że w dniu 05 stycznia 2017 roku utworzył spółkę zależną, na prawie czeskim, pod nazwą : Navimor – Invest s.r.o z siedzibą w Pradze i objął w niej 100% udziałów, reprezentujących 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników, które pokrył wkładem pieniężnym.                             Kapitał zakładowy wynosi 200.000,00 Kč tj. na dzień 05 stycznia 2017r. 32.380 zł.

Pliki do pobrania: