Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący EBI nr 19/2013 z dnia 18.04.2013r. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 

Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. ( „Emitent” ) niniejszym informuje o zwołaniu, na podstawie art. 399 § 1, art. 402 1 i art. 402 2 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 16 maja 2013 r., na godz. 9°° w Chojnicach ( 89-600), przy ul. Przemysłowej 15.

W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego  Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wraz z projektami uchwał i opisem procedur dotyczących uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt. 1),  3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".   

 

Pliki do pobrania: