Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący EBI nr 18/2013 z dnia 18.04.2013r. - Zmiana terminu przekazania Raportu rocznego do publicznej wiadomości.

Zmiana terminu przekazania Raportu rocznego do publicznej wiadomości

Zarząd Spółki NAVIMOR-INVEST S.A. ( „Emitent” ) informuje, że Raport roczny za okres obrotowy od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu  29 kwietnia  2013 roku, a nie jak podawano w Raporcie bieżącym nr 1/2013, w dniu 13 czerwca 2013r.
Jednocześnie Zarząd Emitenta przekazuje zaktualizowane terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku:

Raport roczny za 2012 rok  -  29  kwietnia  2013 roku

Raport kwartalny za I kwartał 2013 roku - 15 maja 2013 roku

Raport kwartalny za II kwartał 2013 roku - 14 sierpnia 2013 roku

Raport kwartalny za III kwartał 2013 roku - 14 listopada 2013 roku

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Pliki do pobrania: