Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący EBI nr 17/2013 z dnia 12.04.2013r. - Zawarcie istotnej umowy.

Zawarcie istotnej umowy

Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. z siedzibą w Gdańsku ( „Emitent” )  informuje,  że w dniu 12 kwietnia 2013 roku podpisał istotną umowę z firmą pod nazwą SENIBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach,  jako Podwykonawcą.

W związku z podpisaniem umowy  Podwykonawca zobowiązuje się wobec Emitenta jako Zamawiającego,   - w ramach Zadania Inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa, rozbudowa i remont śluzy Łabędy w ramach przedsięwzięcia „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej”– do wykonania robót  architektoniczno-budowlanych, robót sanitarnych oraz rozbiórki istniejącego budynku stacji transformatorowej.

Szczegółowe warunki przedmiotowej umowy i ryzyka z nią związane, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku warunków dla tego rodzaju umów.

Wartość  umowy wynosi 2 415 000,00 zł netto.

Termin zakończenia robót ustalono na dzień 31.10.2014r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Pliki do pobrania: