Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący EBI nr 14/2013 z dnia 08.04.2013r. - Zawarcie istotnej umowy.

Zawarcie istotnej umowy

Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. z siedzibą w Gdańsku ( „Emitent” )  informuje,  że w dniu 08 kwietnia 2013 roku podpisał istotną umowę z firmą pod nazwą Control Process Płock Sp. z o.o.,  jako Podwykonawcą.

W związku z podpisaniem umowy  Podwykonawca zobowiązuje się wobec Emitenta jako Zamawiającego,   - w ramach Zadania Inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa, rozbudowa i remont śluzy Łabędy w ramach przedsięwzięcia „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej”– do :

1) wyposażenia technologicznego komory północnej – głowa górna i głowa dolna – remont wrót; napędy i komunikacja,

2) wyposażenia technologicznego komory północnej – głowa górna – zasuwa kanału oszczędnościowego,

3) wyposażenia technologicznego komory południowej – głowa górna i głowa dolna – wrota; napędy, komunikacja i Z.R.,

4) wykonania konstrukcji stalowych i mechanizmu kanału obiegowego z komorami.

Szczegółowe warunki przedmiotowej umowy i ryzyka z nią związane, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku warunków dla tego rodzaju umów.

Wartość  umowy wynosi 5.350.000,00 zł netto.

Termin zakończenia robót ustalono na dzień 31.09.2014r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Pliki do pobrania: