Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący EBI nr 13/2013 z dnia 03.04.2013r. - Zawarcie istotnej umowy.

 

Zawarcie istotnej umowy

Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. z siedzibą w Gdańsku ( „Emitent” )  informuje, że w dniu 3 kwietnia 2013 roku podpisał istotną umowę z Gminą Stegna,  82-103 Stegna, jako Zamawiającym.

W związku z podpisaniem umowy Emitent jako Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania inwestycyjnego pn.:  „Budowa przystani żeglarskiej w Rybinie”  w ramach projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I”.

Szczegółowe warunki przedmiotowej umowy i ryzyka z nią związane, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku warunków dla tego rodzaju umów.

Zakończenie realizacji zamówienia określono w umowie na termin do dnia 31 marca 2014r.

Wartość umowy wynosi 2.276.296,54 zł netto.

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Pliki do pobrania: