Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący EBI nr 12/2013 z dnia 02.04.2013r. - Odstąpienie od istotnej umowy.

Odstąpienie od istotnej umowy

Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. z siedzibą w Gdańsku ( „Emitent” ),  informuje że w dniu dzisiejszym powziął informację, iż w dniu 28 marca 2013 firma Intop Ltd Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni otrzymała oświadczenie o odstąpieniu od istotnej umowy zawartej w dniu 21 listopada 2012r.  i opublikowanej Raportem bieżącym nr 67/2012.

W przedmiotowej umowie Intop Ltd Sp. z o.o. ( Podwykonawca ) zobowiązał się wobec Emitenta jako Zamawiającego do wykonania - w ramach Zadania Inwestycyjnego pn.: „ Przebudowa, rozbudowa i remont śluzy Dzierżno w ramach przedsięwzięcia „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej” – robót konstrukcyjno – budowlanych. Wartość umowy wynosiła 3.661.900,05 zł netto.

Odstąpienie od umowy wynikało z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy tj. firmy Intop Ltd Sp. z o.o.

           

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".