Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący EBI nr 10/2013 z dnia 14.03.2013r. - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NAVIMOR-INVEST S.A. w dniu 14.03.2013r.

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NAVIMOR-INVEST S.A. w dniu 14 marca 2013r.

Zarząd Spółki NAVIMOR-INVEST S.A. ( „Emitent” )przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 14 marca 2013 roku.

 

Treść podjętych uchwał  znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7  Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Pliki do pobrania: