Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący EBI nr 51/2013 z dnia 20.12.2013r.- Utworzenie spółki zależnej.

 

Utworzenie spółki zależnej

Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A.  z siedzibą w Gdańsku ( „Emitent” ) informuje, że w dniu 19 grudnia 2013 roku utworzył jako wspólnik z ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. , spółkę zależną pod firmą NAVIMOR-Z Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku i objął w niej 60% udziałów, reprezentujących 60% głosów na Zgromadzeniu Wspólników. NAVIMOR-INVEST S.A. objął łącznie 120 udziałów o wartości nominalnej 50,00 złotych  każdy, o łącznej wartości nominalnej 6.000,00 zł i pokrył je wkładem pieniężnym.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1  Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Pliki do pobrania: