Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Przystań kajakowa w Mrzeżynie na rzece Rega

Przystań kajakowa w Mrzeżynie na rzece Rega

Wybudowano kompleks wyposażony w:

 • boisko do siatkówki i koszykówki,
 • plac zabaw,
 • przystań kajakową wyposażoną w trapy, pomosty i pochylnię do obsługi sprzętu pływającego.
 • budynek przystani wyposażony w przestrzeń magazynową do przechowywania kajaków, sanitariaty, zaplecze kuchenne i kominek.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Nazwa Projektu:  "Kajakiem do morza - stworzenie sieci przystani kajakowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na rzece Redze, w 4 miejscowościach powiatu gryfickiego: Płotach, Gryficach, Trzebiatowie, Mrzeżynie"

Realizacja: 2009-2010

Inwestorami byli: Powiat Gryficki, Gmina Gryfice, Gmina Płoty, Gmina Trzebiatów

Projektant: MOTIF S.C. Kamień Pomorski

Główne prace na tej budowie:

 • Urządzenie cumujące w postaci pływającego pomostu zlokalizowanego na północnym brzegu zatoki przylegającej do rzeki Regi.
 • Pomost zbudowany z elementów modułowych wykonanych z tworzyw sztucznych
 • Stabilizacja położenia pontonu poprzez 2 pale drewniane d250mm, zamocowany obejmami systemowymi zamocowany.
 • Komunikacja pomiędzy pontonem a lądem zapewniona przez 3 trapy ruchome.
 • Przy pontonie zapewniono stanowiska cumowania dla ok. 6 kajaków.
 • Wyciąganie i ew. wodowanie jednostek odbywać się będzie przy pomocy slipu zaprojektowanego w bezpośrednim sąsiedztwie pontonu.
 • Wykonano umocnienie całej linii brzegowej w zatoce przy pomocy ścianki szczelnej z PCV, zwieńczonej oczepem żelbetowym i kotwionej za pomocą systemu ściągów i tarcz w gruncie skarpy

Lokalizacja:

Przystań kajakowa w Mrzeżynie na rzece Rega