Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Przystań jachtowa w Malborku

Przystań powstała na terenie Parku Miejskiego w Malborku (na wysokości Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Parkowej) w ramach międzywojewódzkiego projektu unijnego "Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej".

Realizacja: 2011

Całkowita wartość realizowanych prac wynosi 3 194 498,20 zł netto.

W ramach kontraktu wykonane zostały pomosty pływające wraz z trapami i odnogami cumowniczymi, pochylnia oraz umocnienie brzegu na długości ok. 55 m. Powstał budynek socjalny, wykonane zostały przyłącza instalacyjne wody, ścieków i energii elektrycznej.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmował w szczególności roboty budowlane polegające na:

  • budowie nowego nabrzeża i nowych pomostów pływających w rzece Nogat,
  • budowie na przystani dwóch niewielkich obiektów kubaturowych, gdzie w budynku nr 101  zlokalizowano pomieszczenie bosmana i niewielki pomocniczy magazyn, a w budynku nr 102 zlokalizowano sanitariaty - męski, damski i dla osób niepełnosprawnych oraz niewielkie pomieszczenie kuchni dla żeglarzy,
  • budowie na terenie przystani slipu do wodowania jachtów i łodzi,
  • budowie utwardzonego dojazdu od ul. Parkowej z czterema miejscami parkingowymi,
  • budowie przed slipem specjalnego utwardzonego placu manewrowego,
  • budowie oświetlenia przystani, drogi i zasilania elektroenergetycznego,
  • budowie przyłącza wodociągowego i sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Lokalizacja:

Odbiór inwestycji (9.12.2011)

Przystań żeglarska - Malbork (odbiór)
Przystań żeglarska - Malbork (odbiór)
Przystań żeglarska - Malbork (odbiór)
Przystań żeglarska - Malbork (odbiór)
Przystań żeglarska - Malbork (odbiór)
Przystań żeglarska - Malbork (odbiór)
Przystań żeglarska - Malbork (odbiór)

Postęp robót z dnia 20.04.2011r.

Etap po pracach kafarowych
Etap po pracach kafarowych
Etap po pracach kafarowych
Etap po pracach kafarowych

Postęp robót z dnia 07.04.2011r.

Wjazd na budowę.
Prace kafarowe.
Prace kafarowe.
Prace kafarowe.
Prace kafarowe.

Postęp robót z dnia 04.04.2011r.

Prace saperskie
Prace saperskie