Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Przystań dla barek w górnym kanale żeglugowym Lovosice.

Przystań dla barek w górnym kanale żeglugowym Lovosice.

Po wykonaniu korekty (poszerzenia) koryta Łaby wybudowano w górnym kanale, na lewym brzegu, przystań dla barek oczekujących na śluzowanie`, usytuowaną 21,5 m od końca kierownicy Małej Śluzy (MPK).

Długość stanowiska postojowego 150,0 m. Szerokość pasa postojowego 12,0 m. Odległość między linią dalb a osią małej śluzy 33,0 m. dalby co 30,0 m, pierwsza dalba 15,0 m od początku stanowiska. Dalby typowe 4-palowe. Pale długości 12,0 m, spawane z 2 Larsenów III n każdy. Przewiązki krzyżowe na dwóch poziomach (co 1,20 m) z pachołami cumowniczymi. Drabinki stalowe. Dwie dalby połączone z brzegiem kładkami komunikacyjnymi. Przystań oświetlona, 8 lamp ulicznych.

REALIZACJA: 2000.

  • Generalny Wykonawca:          "Navimor-Invest" S.A. Oddział Czechy
  • Projekt:                                  "Povodí Labe" Hradec Králové (wstępny)   
  • Inwestor:                                 "Povodí Labe" Hradec Králové