Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Przewodniczący Rady Nadzorczej, Wojciech Kołakowski

Wykształcenie:

  • Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Prawa i Administracji

Doświadczenie zawodowe:

  • Od 1974 roku  zatrudniony w Elektromontaż - Warszawa S.A. ( poprzednik prawny  STORMM S.A. ) kolejno na stanowiskach: Specjalisty, Kierownika Sekcji Rozliczeń, Kierownika Działu Organizacji,
  • Od 1996 roku Dyrektor Biura Spółki, prokurent,
  • Od 2009 roku do lipca 2012 roku, po połączeniu z FH JAGO SA prokurent FH JAGO SA., następnie pełnomocnik syndyka,
  • Prokurent  spółki PARK BRONISZE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
  • Członek Rady Nadzorczej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w której pełni funkcje Przewodniczącego Rady.