Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Przebudowy nabrzeża nr VII rzeki Motławy w Gdańsku

Rzeka Motława - widok z nabrzeża nr VII

Nazwa kontraktu: „Przebudowy nabrzeża nr VII rzeki Motławy w Gdańsku oraz nabrzeża rzeki Motławy (część odcinka XII) na wyspie Ołowianka” w ramach projektu "Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego ( w Gdańsku ). Etap II - Przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie".

Umowę podpisano w dniu 20.03.2015r.  z Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni.

Wartość kontraktu: 4.950.263,30 zł netto.

Termin realizacji: 10 miesięcy od dnia podpisania umowy

Lokalizacja inwestycji: Zobacz na wikimapii.

Przedmiotem umowy jest przebudowa nabrzeża które pełnić będzie funkcję bulwaru i ciągu spacerowego dla mieszkańców i turystów zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Nabrzeże przeznaczone będzie do cumowania jachtów i niewielkich jednostek pływających (biała flota, holowniki, barki).

Parametry nabrzeża:

 • Długość całkowita nabrzeża: 231,26 m;
 • Rzędna korony oczepu: +1,80m n.p.m. (Kr)
 • Rzędna spodu oczepu: -0,20m p.p.m. (Kr)
 • Głębokość techniczna: Ht=4,0m (Amst.);
 • Głębokość dopuszczalna: Hdop=5,5m (Amst.)
 • Pachoły cumownicze: ZL-15 w rozstawie co 7,0m i co 6,0m;
 • Pachoły rurowe 62 kN
 • Urządzenia odbojowe: drewniana rama odbojowa;
 • Obciążenie użytkowe: 10,0kN/m2
 • Nawierzchnia: kostka granitowa

Parametry jednostek cumujących:

 • Jachty żaglowe (Lc=24,0m; B=5,6m; Tc=3,2m)
 • Jachty motorowe (Lc=24,0m; B=5,6m; Tc=2,0m)
 • Trimarany i katamarany (Lc=12,0m; B=9,0m; Tc=1,2m)

Zdjęcia z realizacji w toku:

Szalowanie i betonowanie sekcji dylatacyjnej nabrzeża nr 7 rzeki Motławy
Pogrążanie palisady stalowej dla nabrzeża nr 7 rzeki Motławy
Szalowanie podłogi pod oczep dla nabrzeża nr 7 rzeki Motławy
Roboty budowlane na nabrzeżu nr 7 rzeki Motławy