Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Przebudowa wejść do śluz na Dolnej Łabie: Roudnice, Steti, Ceske Kopisty

Przebudowa wejść do śluz na Dolnej Łabie: Stopień wodny Roudnice

W roku 1999 stwierdzono konieczność przygotowania w/w śluz do przejścia kilku barek wykonywanych na stoczni w Chvaleticach, na środkowej Łabie, w dół rzeki do Hamburga. Barki były zaprojektowane na max. wymiary szerokości teoretycznie możliwe do przeprowadzenia przez śluzy, ale bez żadnej tolerancji. Precyzyjne pomiary i próbne rejsy specjalnej barki - makiety wykazały, że w wyniku kilkudziesięcioletniej eksploatacji (napraw, przebudów, awarii, itd) śluzy w kilku miejscach mają szerokość o parę centymetrów zbyt małą. Było konieczne usunąć te przewężenia, tj. wymienić uszczelnienia wrót, zmienić kierownice i konstrukcje odbojowe, skuć miejscowo konstrukcje głów czy ściany komór itp. W części były to prace podwodne. To wszystko musiało być wykonane w krótkim terminie, bez wstrzymywania żeglugi, i w nocy.

REALIZACJA: 1999-2000.

  • Generalny Wykonawca:           "Navimor-Invest" S.A. Oddział Czechy
  • Projekt:                                       "Povodí Labe" Hradec Králové (założenia inwestycyjne);
  • Inwestor:                                      "Povodí Labe" Hradec Králové