Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Przebudowa ubezpieczeń koryta Górnej Łaby, (11 obiektów).

Przywrócenie naturalnego charakteru umocnień (kamień zamiast betonu

CHARAKTERYSTYKA:

Przebudowa polegała na usunięciu resztek starych, zniszczonych, głównie betonowych stopni i zastąpieniu ich kamiennymi blokami kotwionymi do podłoża. Rozebrano także uszkodzone powodziami umocnienia brzegowe, wykonano nowe bruki na skarpach, istniejące odcinki zaspoinowano. Odbudowano kamienne obłożenie umocnień dna pod stopniami, usunięto zwały kamienia naniesione przez powodzie. Celem przebudowy było także, poza zabezpieczeniem koryta, przywrócenie naturalnego charakteru umocnień (kamień zamiast betonu).

REALIZACJA: 1999.

W czasie prac wodę płynącą w rzece (potoku) przeprowadzano przy pomocy rur, gródz, itp. Warunki pracy były bardzo trudne, dostęp i dojazd do wielu obiektów był możliwy jedynie po kamienistym dnie potoku, usianym wielkimi blokami kamienia. Trudne także ze względu na ochronę drzewostanu Karkonoskiego Parku Narodowego. Ponadto, część prac musiała być wykonana w okresie listopad-grudzień, co w górach oznacza już zimę.

  • Generalny Wykonawca:                     „Navimor-Invest” sp. z o.o. Gdańsk O/Praga
  • Projekt:                                                 „Povodí Labe” Hradec Králové
  • Inwestor:                                              „Povodí Labe” Hradec Králové