Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Przebudowa Szczecińskich Bulwarów - Bulwar Piastowski

Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu "Promenada z widokiem na Odrę - Przebudowa szczecińskich bulwarów”

Termin ukończenia prac budowlanych:  lipiec 2013r.

Całkowita wartość realizowanych prac wyniosła 14.927.683,50 zł netto. oraz roboty dodatkowe.

Przebudowany został odcinek o długości 909,5 m. Wykonana została nowa nawierzchnia, na nabrzeżu pojawiły się m.in. nowe chodniki, ławeczki, kosze na śmieci, infrastruktura niezbędna do obsługi jednostek pływających, czyli pachoły, oczepy, koła ratunkowe. Zostały też podłączone media i oświetlenie jak i nowy szalet publiczny.

Do głównych prac należały:

  • roboty kafarowe: 61 pali kozłowych oraz pogrążenie ścianek szczelnych na długości ok 420mb
  • roboty żelbetowe: wykonanie nowych oczepów nabrzeża,
  • montaż wyposażenia płyty nabrzeża,

W ramach rewitalizacji nabrzeża były również przeprowadzone prace konserwatorskie elewacji z piaskowca jak i szereg elementów dekoracyjnych o symbolicznym charakterze .

Po przebudowie Bulwar Piastowski jest zamknięty dla samochodów
 

Lokalizacja:


Zdjęcia inwestycji oddanej do użytku:

 

Bulwar Piastowski w Szczecinie - po odbiorze
Bulwar Piastowski w Szczecinie - po odbiorze
Bulwar Piastowski w Szczecinie - po odbiorze
Bulwar Piastowski w Szczecinie - po odbiorze
Bulwar Piastowski w Szczecinie - po odbiorze
Bulwar Piastowski w Szczecinie - po odbiorze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcia z etapu realizacji prac:

Przebudowa bulwaru - prace kafarowe i rozbiórkowe
Przebudowa bulwaru - prace kafarowe i rozbiórkowe
Przebudowa bulwaru - prace kafarowe i rozbiórkowe
Przebudowa bulwaru - prace kafarowe i rozbiórkowe
Przebudowa bulwaru - prace kafarowe i rozbiórkowe
Przebudowa bulwaru - prace kafarowe i rozbiórkowe
Przebudowa bulwaru - prace kafarowe i rozbiórkowe
Przebudowa bulwaru - prace kafarowe i rozbiórkowe
Przebudowa bulwaru - prace kafarowe i rozbiórkowe
Przebudowa bulwaru - prace kafarowe i rozbiórkowe
Przebudowa bulwaru - prace kafarowe i rozbiórkowe
Przebudowa bulwaru - prace kafarowe i rozbiórkowe
Przebudowa bulwaru - prace kafarowe i rozbiórkowe
Przebudowa bulwaru - prace kafarowe i rozbiórkowe
Przebudowa bulwaru - prace kafarowe i rozbiórkowe
Przebudowa bulwaru - prace kafarowe i rozbiórkowe
Przebudowa bulwaru - prace kafarowe i rozbiórkowe
Przebudowa bulwaru - prace kafarowe i rozbiórkowe
Przebudowa bulwaru - prace kafarowe i rozbiórkowe
Przebudowa bulwaru - prace kafarowe i rozbiórkowe
Przebudowa Bulwaru Piastowskiego w Szczecinie
Przebudowa Bulwaru Piastowskiego w Szczecinie - prace zbliżające się ku końcowi
Przebudowa Bulwaru Piastowskiego w Szczecinie - prace zbliżające się ku końcowi