Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Przebudowa śluzy na stopniu wodnym Steti rzeka Łaba

Przebudowa dużej śluzy (VPK) na stopniu wodnym Stetí (Łaba km rzeki 18,165).

CHARAKTERYSTYKA:

Śluza, wybudowana w roku 1911, została kompletnie zmodernizowana (w latach 2000-2003) dla spełnienia wymogów kat. Vb europejskich dróg wodnych. Śluza była przedłużona, długość użyteczna wynosi 150,0m

+ 5,0m zapas bezpieczeństwa. Całkowita długość śluzy 202,0m, szerokość wejść w obu głowach, wynosi, jak i całej śluzy 22,0m. Ściany śluzy i głów podwyższono o 0,70m, wysokość ścian od dna 7,40m. Dla uzyskania tych parametrów wykonano nowe głowy śluzy. Ponadto, wykonano gruntowny remont dna, zainstalowano antywyporowe studnie, usunięto ze ścian, do poziomu dolnej wody, uszkodzoną okładzinę kamienną i wykonano nowe ściany - płaszcz żelbetowy, połączony z nowym platem po obu stronach śluzy. Kanały obiegowe zostały wyremontowane, ściany kanałów częściowo zainjektowane (zastrzyki cementowe). W nowych ścianach (w "płaszczu" żelbetowym) wykonano wnęki na urządzenia cumownicze (co 14 m) i na drabinki. Krawędzie wnęk mają stalowe okucia. We wnękach pachołki cumownicze na dwóch poziomach. 

REALIZACJA: 2000-2003.

M.in. wykonano 9400 m3 betonu, przeszło 250mb gródz z Larsena, ściankę szczelną z Larsena (nabrzeże pionowe) dł. ca 600m oraz pogłębienie kanałów śluzy (ca 32 tys. m3), a także korekta Łaby poniżej śluzy na długości ca 600 m.

Budowa przeżyła jedną z największych w ciągu ostatnich 200 lat powodzi na Łabie, w sierpniu 2002r. Poziom wody w rzece w dniu przejścia kulminacyjnej fali powodziowej podniósł się o ca 8,0m.

Zalane zostały okoliczne tereny rolnicze, pomiędzy Melnikiem a Lovosicami utworzyło się ogromne jezioro, szerokości kilkunastu km. Zniszczenia były ogromne. Zalanie tych terenów spłaszczyło kulminację (najwyższy przepływ), już od Steti w dół rzeki, którą z tego powodu np. w Lovosicach oszacowano na ok. 5000 m3/sek, choć parę dni wcześniej  w Pradze maximum wyniosło ponad 5100 m3/sek.

Kierownictwo N-I w Pradze i na budowie poczyniło wszelkie możliwe przygotowania. Poza ewakuacją sprzętu, umocowaniem materiałów itp., wykonano prowizoryczne dalby cumownicze, wbijając  błyskawicznie  posiadane Larseny naokoło pontonów z dźwigami, sprzętem kafarowym, itp. Podjęte działania uchroniły budowę przed poważnymi stratami, które dotknęły sąsiednie place budów i przedsiębiorstwa żeglugowe na Łabie. Ponadto, wprowadzono stałe dyżury na wystających z wody budynkach zaplecza (dojazd był tylko motorówką przez zalane pola). Ten dyżur uratował być może pontony ze sprzętem przed zatopieniem przez policję czeską.

Sprawa ta warta jest opisania. W czasie powodzi wiele barek zostało porwanych przez wodę, co stanowiło bardzo duże zagrożenie dla mostów i innych obiektów. Policja czeska otrzymała więc rozkaz zatapiania wszystkich jednostek pływających niesionych przez prąd wody. Zrzucano z helikopterów ładunki wybuchowe lub  opuszczano pirotechnika na linie, który zakładał ładunki. Akcja policji ta trwała dzień i noc, bo zagrożenie było ogromne.

M.in. w nocy odebraliśmy telefon ze sztabu kryzysowego, że nasze pontony (z całym sprzętem) będą zatopione. Obserwatorzy z helikoptera ocenili, że nie są one dobrze umocowane. Dzięki łączności z naszym dyżurnym (na dachu budynku na budowie) Dyrektor Bonin przekonał naszych rozmówców, że pontony są dobrze zabezpieczone i gwarantujemy, że woda ich nie zabierze. Sprawa się wyjaśniła, choć trzeba przyznać, że nasze zabezpieczenie mogło działać tylko do poziomu wody wyższego o 1,0m od faktycznego maksimum tej nocy (ok. +8,0m od normalnego stanu).

  • Generalny Wykonawca:               "Navimor-Invest" sp. z o.o. Gdańsk O/Praga
  • Projekt:                                           "Aquatis" Brno wraz z Biurem Proj. "Inż. Marek Kiepal" W-wa
  • Inwestor:                                       "Povodí Labe" Hradec Králové
Stopień wodny Štětí
Stopień wodny Štětí
Stopień wodny Štětí
Stopień wodny Štětí