Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Przebudowa Śluzy Miejskiej w Bydgoszczy.

Śluza Bydgoszcz - sprzed przebudowy

Nazwa kontraktu: Przebudowa Śluzy Miejskiej nr 2 wraz z awanportem górnym i dolnym w Bydgoszczy.

Umowę podpisano w dniu 04.09.2014  z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Wartość kontraktu: 6 945 924,80 zł netto

Termin realizacji: 30.09.2015 aktualnie przedłużony do stycznia 2016

Prace zakończono: 30.04.2016

Lokalizacja inwestycji: Zobacz na wikimapii.

Inwestycja obejmuje swoim zakresem kompleksowy remont  i przebudowę:

 1. śluzy,
 2. muru oporowego w awanporcie dolnym po stronie lewej,
 3. tamy rozdzielczej. 

W tym m. in.:

 • remont ścian śluzy, dna śluzy, głowy górnej, głowy dolnej, kanałów obiegowych,
 • remont  tamy rozdzielczej wału kanałowego,
 • remont i konserwacja elementów mechanicznych śluzy,
 • remont skarp od strony wody górnej i dolnej, 
 • modernizacja przyłącza energetycznego oraz instalacji wewnętrznej śluzy (oświetlenie, ogrzewanie, zasilanie, sterowanie),
 • remont centralnej sterowni oraz osłon mechanizmów napędowych wrót i klapy,
 • remont kanałów kablowych,wykonanie instalacji monitoringu nagłaśniającego i wizyjnego (telewizja przemysłowa i sygnalizacja świetlna ruchu statków),
 • wykonanie nowego ogrodzenia z bramami wjazdowymi
 • remont dróg dojazdowych i nawierzchni utwardzonej przylegającej do śluzy. 
 • remont mechanizmów śluzy,
 • roboty podczyszczeniowe dna awanportów,
 • remont zagospodarowania terenu,
 • wycinkę drzewostanu kolidującego z urządzeniami hydrotechnicznymi.

Zdjęcia z realizacji w toku:

Śluza Bydgoszcz - etap odpompowania wody przed robotami budowlanymi
Śluza Bydgoszcz - etap pogrążania grodzy tymczasowej w postaci palisady stalowej z brusów typu larssen
Śluza Bydgoszcz - etap robót rozbiórkowych wewnątrz komory śluzy
Śluza Bydgoszcz - etap robót rozbiórkowych w kanałach obiegowych śluzy
Śluza Bydgoszcz - etap robót rozbiórkowych okładzin ścian wewnętrznych komory śluzy
Śluza Bydgoszcz - widok na grodzę tymczasową w awanporcie od strony wody dolnej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Śluza Bydgoszcz - widok na prace budowlane od strony awanportu wody dolnej
Śluza Bydgoszcz - badania geotechniczne w dnie komory śluzy
Śluza Bydgoszcz - badania geotechniczne w dnie komory śluzy
Śluza Bydgoszcz - etap robót betonowych na peronie śluzy
Śluza Bydgoszcz - etap wykonywania nowych okładzin ścian wewnętrznych komory śluzy
Śluza Bydgoszcz - etap wykonywania nowych okładzin ścian wewnętrznych komory śluzy
Śluza Bydgoszcz - etap prac rozbiórkowych oczepów w awanporcie dolnym śluzy
Śluza Bydgoszcz - etap wykonywania nowych okładzin ścian wewnętrznych komory śluzy
Śluza Bydgoszcz - etap wykonywania iniekcji ciśnieniowych ścian wewnętrznych komory śluzy
Śluza Bydgoszcz - etap wykonywania płyty dennej komory śluzy
Śluza Bydgoszcz - etap wykonywania płyty dennej komory śluzy
 
Śluza Bydgoszcz - etap montażu zamknięć stalowych komory śluzy
 
Śluza Bydgoszcz - etap wykonywania płyty dennej komory śluzy
 
Śluza Bydgoszcz - etap montażu zamknięć stalowych komory śluzy
 
Śluza Bydgoszcz - etap wykonywania płyty dennej komory śluzy
Śluza Bydgoszcz - etap prac okładzinowych i budowy schodów terenowych na języku rozdzielczym śluzy
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sluza po wykonaniu prac budowlnaych: