Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Przebudowa Portu Rybackiego w Nowej Pasłęce

W dniu 07.03.2014r. NAVIMOR-INVEST S.A. podpisał umowę na "Przebudowę Portu Rybackiego w Nowej Pasłęce - Nabrzeże Postojowe".

Wartość kontraktu: 2.824.964,80 zł brutto, w tym podatek VAT w stawce 23%.

Termin wykonania: 11 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy.

Inwestorem jest:  Urząd Morski w Gdyni

Projektant: Ingeo Sp. z o.o., Gdynia

Lokalizacja

Zobacz na mapie.

Współrzędne:  54°25'34"N 19°44'45"E

Zakres kontraktu:

Przedmiotem zamówienie jest wykonanie robót budowlanych zgodnie z projektem „Przebudowa Portu Rybackiego w Nowej Pasłece - Nabrzeze Postojowe” z czerwca 2012 na dwóch czesciach nabrzezy I i II.

Parametry nabrzeża:

  • Konstrukcje nabrzeża Postojowego stanowi ścianka szczelna o długosci brusów 10÷12 m, z żelbetowym oczepem o wymiarach 0,8 x 1,5 m, zakotwiona przy pomocy kotew gruntowych.
  • Szerokość nawierzchni nabrzeża (łącznie z oczepem) wynosi dla odcinka nr 1 – 6,95 m, dla odcinka nr 2 – 5,95 m.
  • Nawierzchnia wykonana zostanie z betonu zbrojonego, ułozonego na warstwie chudego betonu i zasypu z pospółki na geowłókninie.
  • Rzedna korony oczepu wynosi 1.30 m npm.
  • Głebokość przy nabrzeżu odcinku nr 1 wynosi 2,5 m, przy nabrzezu odcinku nr 2 wynosi 2,0 m. Nabrzeze wyposazone zostanie w odbojnice, pachoły cumownicze, drabinki ratownicze.
Nabrzeze Postojowe składa sie z dwóch części:
− część nr I wynosi 117,97 m.
− część nr II wynosi 105,15m.