Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Przebudowa Portu Rybackiego w Nowej Pasłęce

Nabrzeże postojowe - w trakcie realizacji

Nazwa kontraktu: Przebudowa Portu Rybackiego w  Nowej Pasłęce - Nabrzeże Postojowe.

Umowę podpisano w dniu 07.03.2014  z Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni

Wartość kontraktu: 2 296 719,35 zł netto.

Inwestycję ukończono w 2015r.

Lokalizacja inwestycji: Zobacz na wikimapii.

Przedsięwzięcie obejmowało wybudowanie nowego nabrzeża w porcie i wymagało wykonania następujących robót:

  • scianka szczelna o długosci brusów 10÷12 m, z zelbetowym oczepem o wymiarach 0,8 x 1,5 m, zakotwiona przy pomocy kotew gruntowych.
  • nawierzchnia nabrzeza (łacznie z oczepem) wynosi dla odcinka nr 1 – 6,95 m, dla odcinka nr 2 – 5,95 m. Nawierzchnia wykonana została z betonu zbrojonego, ułozonego na warstwie chudego betonu i zasypu z pospółki na geowłókninie
  • wyposażenie w odbojnice, pachoły cumownicze, drabinki ratownicze.

Nabrzeze Postojowe składa sie z dwóch czesci:

  • czesc nr I wynosi 117,97 m.
  • czesc nr II wynosi 105,15m.
  • Rzedna korony oczepu wynosi 1.30 m npm.
  • Głebokosc przy nabrzeżu odcinku nr 1 wynosi 2,5 m, przy nabrzezu odcinku nr 2 wynosi 2m.
Nabrzeże postojowe - w trakcie realizacji
Nabrzeże postojowe - w trakcie realizacji
Nabrzeże postojowe - w trakcie realizacji
Nabrzeże postojowe - w trakcie realizacji
Nabrzeże postojowe - w trakcie realizacji
Nabrzeże postojowe - w trakcie realizacji
Nabrzeże postojowe - w trakcie realizacji
Nabrzeże postojowe - w trakcie realizacji
Nabrzeże postojowe - w trakcie realizacji
Nabrzeże postojowe - w trakcie realizacji
Nabrzeże postojowe - w trakcie realizacji
Nabrzeże postojowe - w trakcie realizacji
Nabrzeże postojowe - w trakcie realizacji
Nabrzeże postojowe - w trakcie realizacji
Nabrzeże postojowe - w trakcie realizacji
Nabrzeże postojowe - w trakcie realizacji
Nabrzeże postojowe - w trakcie realizacji
Nabrzeże postojowe - w trakcie realizacji
Nabrzeże postojowe - w trakcie realizacji
Nabrzeże postojowe - w trakcie realizacji