Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Przebudowa portu jachtowego w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą

Zadaniem Navimor Invest S.A. była przebudowa i modernizacja portu jachtowego wraz z infrastrukturą. Inwestor: Gmina Kazimierz Dolny. Projekt jest częścią większego przedsięwzięcia tj.:"„Wykorzystanie walorów rzeki Wisły w celu budowy wspólnego produktu turystycznego przez Kazimierz Dolny, Puławy i Janowiec” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Realizacja: 2011-2012

Całkowita wartość realizowanych prac wynosi 1 863 754,2 zł netto.

Przedmiotem zamówienia była: przebudowa i modernizacja portu jachtowego, pola namiotowego oraz wykonanie ogólnodostępnej przystani-cumowiska w Kazimierzu Dolnym zlokalizowanej na prawym brzegu rzeki Wisły w km 358,40 - 358,65, wzdłuż wału przeciwpowodziowego.

Zakres robót:

  • pogłębienie i powiększenie basenu portu jachtowego, oraz uformowanie i umocnienie skarp basenu,
  • przeniesienie istniejącego budynku bosmanatu oraz jego remont, ustawienie przy budynku bosmanatu trzech masztów do oflagowania portu-przystani,
  • wykonanie ogrodzenia terenu z wydzieleniem pola namiotowego, wykonanie podłączeń wodociągowego i kanalizacyjnego, oraz energii elektrycznej,
  • wykonanie renowacji pola namiotowego, oraz doprowadzenie energii elektrycznej do trzech punktów poboru rozmieszczonych wzdłuż ogrodzenia,
  • wykonanie schodów terenowych, oraz schodów drewnianych przy budynku bosmanatu i na skarpach basenu, ciągów komunikacyjnych, parkingów i ciągów pieszych,
  • wykonanie slipu z wyciągarką dla łodzi,
  • rozmieszczenie w basenie portu pływających pomostów do cumowania łodzi, oraz osadzenie w dnie basenu dziewięciu sztuk pali z prowadnicami do mocowania pomostów, wykonie ośmiu sztuk polerów cumowniczych,
  • wzmocnienie narzutem kamiennym skarpy brzegu rzeki przy wejściu do basenu portowego,
  • nasadzenie i pielęgnacja zieleni.

Lokalizacja:

Przystań oddana do użytku:

Kazimierz Dolny - widok z bosmanatu.
Kazimierz Dolny - widok na przystań
Kazimierz Dolny - widok na zazieleniony basen przystani.
Kazimierz Dolny - widok na zazieleniony basen przystani, w tle rzeka Wisła.
Kazimierz Dolny - przystań w eksploatacji, spływ kajakowy.
Kazimierz Dolny - przystań w eksploatacji.

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              Zdjęcia z etapu realizacji:

Kazimierz Dolny - montaż pontonów pływających.

                                                                                                                                                Stan sprzed rozpoczęcia prac:

Kazimierz Dolny - infrastruktura przystani (04/2011)
Kazimierz Dolny - infrastruktura przystani (04/2011)
Kazimierz Dolny - infrastruktura przystani (04/2011)
Kazimierz Dolny - infrastruktura przystani (04/2011)
Kazimierz Dolny - istniejąca infrastruktura przystani (04/2011)
Kazimierz Dolny - infrastruktura przystani (04/2011)
Kazimierz Dolny - infrastruktura przystani (04/2011)