Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Przebudowa pomostu w porcie rybackim Nowa Karczma nad Zalewem Wiślanym

NAVIMOR-INVEST  S.A. w dniu 21.05.2013r. podpisał umowę z Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa Pomostu Postojowego, Przebudowa Palisady Zachodniej,  Budowa slipu, Przebudowa wjazdu, Przebudowa placu przy porcie rybackim na przystani - Basen III Nowa Karczma  (dawniej Piaski)”

Wartość kontraktu: 1.625.675,43 zł netto

Termin wykonania: 10 miesięcy od dnia podpisania umowy

Opis inwestycji:

a) „Remont obiektów hydrotechnicznych (Nabrzeże Północne, Pomost Postojowy), placu nabrzeżowego (wraz z wjazdem na teren Przystani) oraz budowa slipu na terenie Przystani Rybackiej - Basen III Nowa Karczma  (dawniej Piaski),

b) Remont Palisady Zachodniej w Basenie Nowa Karczma (dawniej Piaski) i Naprawa powierzchni betonu na Nabrzeżu Wschodnim

Port w Piaskach - stan istniejący
Port w Piaskach - stan istniejący