Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Przebudowa nabrzeży Motławy w Gdańsku - nabrzeża nr 7 i nr 12

Nabrzeża Motławy sprzed przebudowy

W dniu 20.03.2014r. Zarząd Navimor-Invest S.A. podpisał umowę z Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni na wykonanie „Przebudowy nabrzeża nr VII rzeki Motławy w Gdańsku oraz nabrzeża rzeki Motławy (część odcinka XII) na wyspie Ołowianka” w ramach projektu "Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego ( w Gdańsku ). Etap II - Przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie".

Wartość kontraktu: 4.950.263,30 zł netto.

Termin oddania do użytku: dziewięć miesięcy od dnia podpisania umowy

 

Zdjęcia z realizacji w toku:

Nabrzeża Motławy nr 7 i 12 sprzed przebudowy
Szalowanie i betonowanie sekcji nabrzeża nr 7 rzeki Motławy