Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Przebudowa nabrzeża WOC w Porcie Gdańskim

Basen Wolnego Obszaru Celnego w Gdańsku

Nazwa kontraktu: Przebudowa oczepu Nabrzeża WOC I w Porcie Gdańskim

Umowę podpisano w dniu 20.03.2014r.  z Zarządem Portu Morskiego w Gdańsku

Wartość kontraktu: 2 680 487,81 zł netto.

Termin realizacji: 30.10.2017

Lokalizacja inwestycji: Zobacz na wikimapii.

Przedmiotem umowy jest remont oczepu Nabrzeża WOC I w Porcie Gdańsk, na długości odcinka zlokalizowanego pomiędzy punktami konstrukcyjnymi nr 3 i 4 (odcinek długości ~566 mb).

Rodzaj i zakres ilościowy robót remontowych to:

  • Naprawa uszkodzeń i zabezpieczenie oczepu żelbetowego nabrzeża, poprzez wykonanie „płaszcza” żelbetowego na jego rozkutej powierzchni
  • Zabezpieczenie części głowicowej ścianki żelbetowej poprzez obniżenie oczepu nabrzeża o 0,2 m poniżej ±0,00 A.
  • Zamocowanie na ścianie odwodnej nabrzeża nowych odbojnic gumowych typu „Wolbrom”
  • Zamocowanie gumowych belek ochronnych przy drabinkach wyjściowych

nabrzeże WOC - początek przebudowywanego odcinka

Powyższe roboty uwzględniają etapowość ich wykonania oraz prowadzenie na czynnym nabrzeżu (bez wyłączania nabrzeża z eksploatacji).
Wymagania trwałości konstrukcji w zakresie technologii wykonania robót naprawczo - zabezpieczających określono na okres 30 lat.