Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Przebudowa nabrzeża nr XIV rzeki Motławy w Gdańsku

Motława nabrzeże XIV - stan istniejący

W dniu 05.11 .2013 NAVIMOR-INVEST S.A. podpisał umowę na "Przebudowę nabrzeża nr XIV rzeki Motławy w Gdańsku"

Inwestycja realizowana w ramach projektu „Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II – Przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie".

Wartość kontraktu: 4.971.852,30 zł netto.

Okres realizacj: 2014-2015

Inwestorem był:  Urząd Morski w Gdyni

Projektant: „Wuprohyd” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni

Lokalizacja

Zobacz na mapie.

Współrzędne:  54°21'14"N 18°39'48"E

 

Zakres kontraktu:

Przebudowa nabrzeża wyspy Ołowianka oznaczone numerem XIV o długości całkowitej 240,20 m. Przebudowa nabrzeża nr XIV na prawym brzegu rzeki Motławy stanowiła element przedsięwzięcia „Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego w Gdańsku. Etap II – Przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie”, którego istotą była odbudowa lub remont wybranych odcinków nabrzeży oraz pogłębienie toru wodnego.

Parametry użytkowe nabrzeża:

- głębokość techniczna na całej długości nabrzeża wynosi Ht=4,0 m,

- rzędna korony nabrzeża wynosi +1,80m (Kr),

- obciążenie użytkowe w pasie szerokości 4m od odlądowej krawędzi nabrzeża 5,0 kN/m2,

- ściana zewnętrzna (odwodna) oczepu o nachyleniu 6˚, w celu nawiązania do historycznych nabrzeży na rzece Motławie, wykończona jest okładziną z cegły klinkierowej,

- wzdłuż nabrzeża deptak spacerowy o szerokości 4,00 m z kostki granitowej o powierzchni 847m2.

Parametry konstrukcyjne nabrzeża oczepowego:

- ilość sekcji:  trzynaście sekcji o długościach 13,40m do 20,30m o różnej konstrukcji uzależnionej od warunków gruntowych,

- typ konstrukcji: konstrukcję nabrzeża stanowi ścianka szczelna stalowa, (o parametrach nie gorszych niż Wx=1940cm3/m, tmin=10,50mm, klasie stali S355GP), pionowo wbita w dno rzeki na głębokość do rzędnej: -13,20 m n.p.m., -14,20 m n.p.m. i -15,20 m n.p.m., grodzice AZ19 S355GP;  L=7,35 -  16,00m; ( w ilość 3 817,83 m2) oraz  ścianka szczelna AZ25 S355GP;  L=14m; ( 396,6 m2),

- typ kleszczenia: kleszcze - ceownik C220 oraz C160 stal S235,

- typ zwieńczenia: oczep żelbetowy o wymiarach 2,0x(0,76÷1,1)m z pochyłą ścianą odwodną oraz z płytą odciążającą od strony lądu o wymiarach 1,5x0,3m

- typ kotwienia:

Na długości około 12 m kotwiona w gruncie za pomocą kotew mikropalowych ø108/78 o długości 17 ÷ 18 m w zmiennym rozstawie, nachylonych pod kątem 400 ÷ 450, o nośności minimalnej 494 kN.

Na długości około 33,0 m kotwiona do tylnej ścianki szczelnej wbitej na tą samą głębokość za pomocą stalowych ściągów ø50 mm długości 5,5 m i 6,0 m w rozstawie 1,26 m.

Na odcinku długości 52,0 m kotwiona za pomocą kotew mikropalowych ø103/78 o długości 16 m w rozstawie 2,52 m nachylonych pod kątem 63,40, o nośności minimalnej 693 kN.

Na pozostałym odcinku kotwiona w gruncie za pomocą kotew mikropalowych ø73/56 o długości 16 ÷ 19 m w rozstawie 2,52 m nachylonych pod kątem 350 ÷ 400 o nośności minimalnej 353 kN.

Wyposażenie:

- pachoły cumownicze ZL 15 rozmieszczone w rozstawie co około 10 m – 24 sztuki

- drabinki ratownicze zainstalowane wzdłuż odwodnej ściany nabrzeża we wnękach o wymiarach 50x25 cm w rozstawie około 50 m – 6 sztuk,

- drewniane (dębowe) belki odbojowe o wymiarach 24x24x180 cm, o klasie drewna nie gorszej niż K39, w rozstawie co 1,20 m, mocowane do żelbetowego oczepu nabrzeża za pomocą kotew wklejanych M20 – 203 sztuki,

- krawężniki ochronne o wymiarach 16x16 cm z polietylenu HDPE lub elastomeru poliuretanowego na stopkach, barwione w masie w pasy żółte i czarne, mocowane do krawędzi odwodnej nabrzeży za pomocą kotew wklejanych M20 – 210 m

- sprzęt ratunkowy ustawiony na specjalnych stojakach wyposażonych w koło ratunkowe z rzutką o długości 30 m i bosak – 3 sztuki,

- światło ostrzegawcze (solarne) – 1 sztuka,

- znaki zakazu kotwiczenia – 3 sztuki.