Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Przebudowa Nabrzeża Indyjskiego w Porcie Gdynia

Nabrzeże Indyjskie w Porcie Gdynia - stan istniejący

W dniu 30.01.2014 NAVIMOR-INVEST S.A. podpisał umowę na „Przebudowę linii cumowniczo-odbojowej Nabrzeża Indyjskiego na odcinku Spółki WESTWAY w Porcie Gdynia ".

Inwestycja zrealizowana była dla potrzeb nowego urządzenia przeładunkowego i obsługi statków typu Panamax.

Wartość kontraktu: 2.521.756,83 zł netto.

Termin wykonania: do dnia 28 listopada 2014r. (około 9 miesięcy kalendarzowych)

Inwestorem był:  Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni

Projektant: „Wuprohyd” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni

Lokalizacja

Zobacz na mapie.

Współrzędne:  54°31'53"N 18°31'53"E

 

Zakres kontraktu:

Navimor-Invest S.A. wykonał zakotwienia i kolumny iniekcyjne w części lądowej, przebudował istniejącą linię cumowniczo-odbojową nabrzeża (bez wyjścia na wodę) oraz poszerzył umocnienia dna.

Prace budowlane były  kontynuacją etapu II i obejmowały rozszerzenie zakresu przebudowy ścieżki cumowniczej Nabrzeża Indyjskiego o ~ 240m, na wysokości Spółki Westway oraz wymianę urządzeń odbojowych na aktualnie przebudowanym odcinku nabrzeża o długości około 37 m.

Wyrównano linię odbojoweą, wyposażono nabrzeże w nowe odbojnice oraz drabinki wyjściowe, zlikwidowano pierścienie cumownicze oraz wymieniono pachoły na nowe wraz z ich zakotwieniem. Stanowisko przystosowano do przyjęcia jednostek o nośności 2 000 - 25 000 DWT.

Parametry użytkowe nabrzeża:

 • głębokość techniczna na całej długości nabrzeża wynosi Ht=8,7 m,
 • rzędna korony nabrzeża wynosi +2,28m÷+2,35 (Kr)
 • obciążenie użytkowe naziomu:  20kN/m2
 • długość całkowita nabrzeża wynosi 1024,2 mb
 • długość eksploatacyjna nabrzeża wynos  1009,15 mb

Parametry konstrukcyjne nabrzeża oczepowego:

 • ilość sekcji: 55
 • długość odcinka dylatacyjnego: ~18,40m
 • typ konstrukcji: typowe skrzynie żelbetowe wysokości 10,5m
 • typ zwieńczenia: oczep o wymiarach b= 1,20m h=2,46m
 • typ kotwienia: kotwy gruntowe mikropalowe nachylone pod kątem 20 st. od poziomu długość od 18,5m do 20,0m,  nośność od 332kN do 455kN, w osłonie z rur stalowych Æ168/5,6mm

Wyposażenie:

 • pachoły cumownicze ZL50  - 10 szt, ZL90 - 3szt. 2xZL90 - 2szt.
 • odbojnice: 31 szt 1000x1500 kl. 2 - dla maksymalnych jednostek tj. zbiornikowce 25 000 DWT o parametrach L = 161 m, B = 26,25 m, T = 9,7 m., rozstaw odbojnic 9,0 m.
 • sprzęt ratowniczy: drabinki wyjściowe we wnękach, stojaki sprzętu ratowniczego

Pozostałe informacje:

Nabrzeże Indyjskie wybudowane zostało w latach 1927-1929.