Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Przebudowa Nabrzeża Czołowego w Porcie Darłowo

Nabrzeże Czołowe w Porcie Darłowo

Realizacja: 2011-2012

Inwestor: Urząd Morski w Słupsku

Dane podstawowe obiektu:

  • długość całkowita: 55,00 mb,
  • długość linii cumowniczej: 38,00 mb,
  • rzędna naziomu: +2,00 m n.p.m.,
  • głębokość projektowa w linii cumowniczej: -3,50 m,
  • dopuszczalna głębokość: -4,00 m,
  • głębokości istniejące w linii cumowniczej: -1,80 - -3,80 m,
  • dopuszczalne projektowe obciążenie naziomu: 2 T/m2.

Prace zakończeno w dniu: 30.05.2012.

 

Lokalizacja:


Zdjęcia po realizacji.

Nabrzeże Czołowe w Porcie Darłowo