Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Przebudowa mostu ulicy Stromej nad Kanałem Raduni w Gdańsku

Powyższe zadanie obejmowało szeroki zakres robót związanych z przebudową i rozbudową sieci elektrycznej, kanalizacji deszczowej, wodociągowej, gazowej jak i telekomunikacyjnej.

Realizacja: 2009r.

Wykonano mury oporowe o zmiennej wysokości do 5,68 m i łącznej długości 245,05 m.

  • Rozebrano istniejący obiekt, oraz wybudowano od podstaw nowy most o konstrukcji żelbetowej
  • Przebudowano most żelbetowy o długości 12,8 m i 11m szerokości oraz umocnieniem zabytkowego Kanału Raduni wciskaną ścianką szczelną na odcinku 136,25 m.
  • Przebudowano i rozbudowano jezdnię o nawierzchni asfaltowej powierzchni 1653 m2 oraz kostki asfaltowej o powierzchni 1235 m2.
  • Wykonano chodniki z płytek o wymiarach 30x30cm o łącznej powierzchni 644 m2.

Lokalizacja:

Inwestycja - po oddaniu do użytkowania.

Gdańsk, ul. Stroma
Gdańsk, ul. Stroma
Gdańsk, ul. Stroma
Gdańsk, ul. Stroma
Gdańsk, ul. Stroma
Gdańsk, ul. Stroma