Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Przebudowa małej śluzy (MPK) Šteti, rzeka Łaba

Całkowita przebudowa małej śluzy (MPK) Šteti, Łaba

CHARAKTERYSTYKA:

Całkowita przebudowa MPK obejmowała:

budowę nowej głowy górnej, przebudowę dotychczasowej głowy j/w na komorę (przedłużenie), przebudowę głowy dolnej, wykonanie nowego płaszcza żelbetowego na ścianach komory (po wyburzeniu okładziny kamiennej), kanałów obiegowych i plata śluzy. Ponadto na dolnej wodzie, nowe kierownice, wspornikowego typu, (pale – Larseny IIIn – zabetonowane do rur stalowych śr.600 mm osadzonych w otworach wywierconych w dnie - bliskość warstwy skalnej). Zainstalowano nowe wrota (wsporne), nowe zamknięcia kanałów obiegowych, nowe zestawy zamknięć awaryjnych i wymieniono wszystkie okucia wnęk itp. Położono nową sieć kablową, wymieniono urządzenia elektryczne, oświetlenie, itp. Zainstalowano nowy system sterowania, TV przemysłową, system sygnalizacji podłączony do centralnej dyspozytorni w Roudnicach, system rejestracji obrazu, system pomiarowy i dźwiękowy. Pełna automatyka cyklu śluzowania. Ponadto, pogłębienie i oczyszczenie obu kanałów śluzowych.

REALIZACJA: 2003-2004

  • Wykonawca całości (z wyłączeniem robót w górnym kanale śluzowym i oświetlenia śluzy):                   „Navimor-Invest” S.A. Oddział Czechy
  • Projekt:                                       „Aquatis” a.s. Brno i inż. Marek Kiepal W-wa
  • Inwestor:                                     „Povodí Labe” s.p. Hradec Králové     

Całkowita przebudowa małej śluzy (MPK) Šteti, Łaba