Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Przebudowa Małej Śluzy (MPK) Podbaba (Wełtawa, km rzeki 45,900).

Mała śluza MPK Podbaba

CHARAKTERYSTYKA:

Modernizacja MPK, wybudowanej w roku 1902, polegała przede wszystkim na kompletnej przebudowie górnej głowy i osadzeniu w niej nowych wrót klapowych, uruchamianych siłownikiem hydraulicznym, umieszczonym w specjalnej komorze na lewym brzegu. Siłowniki hydrauliczne zamontowano także dla obsługi nowych zamknięć kanałów obiegowych. Aby umożliwić przepuszczenie kry lodowej przez śluzę, wrót nie wyposażono w typową kładkę dla obsługi. Następnie, po odpompowaniu, przeprowadzono remont dna i ścian komory śluzy oraz podwyższono ściany o 0.70 m, zachowując okładzinę kamienną (kamienie 1500x800x30) na krawędziach ścian. Dotychczasowa długość i szerokość użytkowa śluzy (tj. 11,0 m) – bez zmian. Część dna, za wrotami górnymi, zabezpieczono przed spadającym lodem płytą żelbetową. Wykonano pionowe wnęki (po 4 na każdej ścianie) z pięcioma poziomami urządzeń cumowniczych, drabinki stalowe itp. Uzupełniono spoinowanie okładziny ścian, zainjektowano kawerny. W płycie dna wykonano pionowe przeciwwyporowe dreny z rur stalowych śr. 150 mm, wypełnionych drobnym kamieniem. Wymieniono sieć kablową, przeprowadzono kable nowymi przejściami w dnie śluzy.

Przebudowano plato lewego brzegu śluzy i część zagospodarowania terenu.

Mała śluza MPK Podbaba

REALIZACJA: 1999.

Łącznie wykonano m.in.: ok. 400 m3 wyburzeń starej konstrukcji, ponad 500 m3 żelazobetonu, ponad 500 m3 wykopów, grodze ścianki szczelne z Larsena.

  • Generalny Wykonawca:                        „Navimor-Invest” sp. z o.o. Gdańsk O/Praga
  • Projekt:                                                  „Hydroprojekt” Praha
  • Inwestor:                                               „Povodi Vltavy” Praha