Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Przebudowa komory śluzy VPK Lovosice

W latach 1995 - 1999 wykonano kompletną przebudowę dużej komory śluzy. W ramach przebudowy wykonano nowe ściany komory, przedłużenie oraz nową głowę dolną, wejścia - kierownice i uruchomienia brzegów kanałów śluzy oraz obiekty towarzyszące (place składowe, budynki, instalacje, drogi).

W efekcie powstała nowoczesna śluza o szerokości 22.0m (na całej długości, także we wrotach) i długości użytkowej 150.0m. W obu głowach zainstalowano nowe wrota wsporne szerokości 22.0m. Nowe ściany komory zostały wykonane w formie żelazobetonowego płaszcza, połączonego ze starą konstrukcją kotwami stalowymi po uprzednim skuciu okładziny kamiennej. Stare mury, w tym szczególnie kanały obiegowe, wzmocniono zastrzykami cementowymi. Wymieniono znaczną część dna śluzy.

Powyższe prace były prowadzone pod osłoną gródź z Larsena IIIn (dł. 14.0m) z wody górnej i dolnej. Śluza podobnie jak MPK Lovosice otrzymała nowe kierownice typu konsolowego. Wszystkie elementy i konstrukcje stalowe nad wodą, mające kontakt z wilgocią i powietrzem są metalizowane (natrysk cynkiem na gorąco) i 5-cio krotnie malowane.

Ponadto wykonano umocnienia prawego brzegu kanału śluzowego w formie pionowego nabrzeża ze ścianki Larsen IIIn, kotwionego skośnymi kotwami ziemnymi na długości ok. 160m.