Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Przebudowa komory śluzy MPK Šteti

Przebudowa komory śluzy MPK Šteti

W latach 2003 do 2004 wykonano całkowitą przebudowę małej komory śluzy. W ramach przebudowy wykonano nową głowę górną, przebudowę głowy dolnej. Wykonano nowy płaszcz żelbetowy na ścianach komory (po wyburzeniu okładziny kamiennej) oraz kanały obiegowe.

Śluza została wyposażona w nowe kierownice typu wspornikowego. Zainstalowano nowe wrota (wsporne), nowe zamknięcia kanałów obiegowych, nowe zestawy zamknięć awaryjnych oraz wymieniono wszystkie okucia wnęk. Położono nową sieć kablową, wymieniono urządzenia elektryczne, oświetlenie itp. Śluza została wyposażona w nowy system sterowania, telewizję przemysłową, system sygnalizacji podłączony do centralnej dyspozytorni w Roudnicach, system rejestracji obrazu, pomiarowy i dźwiękowy. Wszystkie te systemy składają się na pełną automatykę cyklu śluzowania.

Przebudowa komory śluzy MPK Šteti