Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Przebudowa kanału żeglownego i śluzy Česke Kopisty na Łabie, Czechy.

Przebudowa śluzy przeprowadzona została w latach 2003 do 2004.

Zakres prac obejmował poszerzenie kanałów żeglugowych, budowę przystani dla barek w dolnym i górnym kanale oraz budowę nowego stałego zaplecza stopnia wodnego Česke Kopisty.

W ramach przebudowy wykonano min.:

  • wyburzenie starych (kamienno - betonowych) i wykonanie nowych (żelbetowych) głów śluzy o szerokości wrót 22.0m oraz przedłużenie komory śluzy do 150.0m (cała śluza ma długość 201.0m).
  • nowy płaszcz żelbetowy na ścianach śluzy, kotwiony do starej konstrukcji, remont dna, naprawę kanałów obiegowych,
  • wymieniono wrota górne i dolne (wsporne), zastosowano napędy tzw. bezpośrednie, mechaniczne z napędem elektrycznym typu „Kukleny”.

Również wbudowano jako zabezpieczenie ochronę dynamiczną na dolnej głowie. Wymieniono napędy i zamknięcia kanałów obiegowych oraz całą sieć kablową z towarzyszącymi jej elementami (urządzenia el., oświetlenie itp.).

Przebudowano sterownię i most łączący, wykonano nowe kierownice typu wspornikowego z Larsena IIIn. Poszerzono i pogłębiono kanały śluzowe (ok. 100 000m3 wykopów). W obu kanałach wykonano typowe przystanie dla barek (6 dalb dł. 150m) oraz przystanie dla łodzi sportowych. Śluza po przebudowie posiada pełną automatykę, system pomiarowy, telewizję przemysłową oraz system głośnikowy. W ramach zadania przebudowano całkowicie zaplecze śluzy oraz zagospodarowanie terenu (drogi, place, kanalizacje itp.)

Wszystkie prace były prowadzone pod osłoną gródz ze ścianki szczelnej (Larsen IIIn).

Przebudowa kanału żeglownego i śluzy Česke Kopisty
Przebudowa kanału żeglownego i śluzy Česke Kopisty
Przebudowa kanału żeglownego i śluzy Česke Kopisty
Przebudowa kanału żeglownego i śluzy Česke Kopisty
Przebudowa kanału żeglownego i śluzy Česke Kopisty
Przebudowa kanału żeglownego i śluzy Česke Kopisty
Przebudowa kanału żeglownego i śluzy Česke Kopisty
Przebudowa kanału żeglownego i śluzy Česke Kopisty
Przebudowa kanału żeglownego i śluzy Česke Kopisty
Przebudowa kanału żeglownego i śluzy Česke Kopisty
Przebudowa kanału żeglownego i śluzy Česke Kopisty
Przebudowa kanału żeglownego i śluzy Česke Kopisty
Przebudowa kanału żeglownego i śluzy Česke Kopisty
Przebudowa kanału żeglownego i śluzy Česke Kopisty
Przebudowa kanału żeglownego i śluzy Česke Kopisty
Przebudowa kanału żeglownego i śluzy Česke Kopisty
Przebudowa kanału żeglownego i śluzy Česke Kopisty
Przebudowa kanału żeglownego i śluzy Česke Kopisty