Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Przebudowa Jazu Rakowiec na rzece Nogat

Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Zakończenie realizacji zamówienia określono w umowie na termin do dnia 30.11.2012r.
Wartość umowy wynosiła 1.397.718,25 zł netto.

Opis przedmiotu zamówienia:

Celem inwestycji było doprowadzenie istniejącego jazu do pełnej sprawności technicznej oraz bezpieczeństwa użytkowania.

Prace budowlane na jazie Rakowiec - remont okładzin

W zakres robót weszły:

 • wykonanie grodzy z grodzic stalowych na stanowisku górnym i dolnym jazu
 • odwodnienie przestrzeni pomiędzy ściankami
 • naprawa betonów przyczółków, filara oraz płyty dennej: rozbiórka na grubość ok. 15 cm ściany i 30 cm płyta denna, dozbrojenie i odtworzenie w pierwotnych gabarytach
 • wykonanie na płycie dennej od strony wody dolnej elementów do rozpraszania energii wody w postaci 2 rzędów „zębów” (szykan)
 • naprawa betonów przepławki zlokalizowanej w lewym przyczółku jazu
 • konserwacja elementów wyposażenia technologicznego o oczyszczenie oraz konserwacja krat nad przepławka (cynkowanie, malowanie) o oczyszczenie oraz konserwacja zasuw (cynkowanie, malowanie) z wymianą uszczelnień poziomych i pionowych oraz łańcuchów i lin zawiesia o oczyszczenie oraz konserwacja konstrukcji nośnej zasuw oraz konstrukcji nośnej kładki komunikacyjnej i roboczej (cynkowanie, malowanie)
 • wymiana elementów wyposażenie komunikacyjnego (barierki, drewniany pokład pomostu)
 • uzupełnienie umocnień dennych na stanowisku górnym i dolnym stopnia
 • ubezpieczenie główki ostrogi pomiędzy jazem a elektrownią od strony wody górnej
 • ubezpieczenie lewego brzegu na stanowisku dolnym opaską brzegową na dł. ok. 30 m
 • likwidacja „wyboju” poniżej jazu w obrębie grodzy materacami faszynowokamiennymi
 • odbudowa i ubezpieczenie dolnej ostrogi pomiędzy jazem i elektrownią
 • zalanie wykopu i likwidacja grodzy budowlanej

Lokalizacja:

Zdjęcia z realizacji:

Prace budowlane na jazie Rakowiec - grodza na wodzie dolnej oraz prace budowlane na płycie wypadowej jazu
Prace budowlane na jazie Rakowiec - remont okładzin środkowego filaru jazowego
Prace budowlane na jazie Rakowiec