Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Przebudowa i budowa ciągów komunikacyjnych w Porcie Ustka.

Nabrzeże helskie - przebudowa - zbrojenie oczepu

Nazwa kontraktu: Przebudowa i budowa ciągów komunikacyjnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą na terenie Portu Ustka.

Umowę podpisano w dniu 13.06.2014  z Gminą Miasto Ustka

Wartość kontraktu: 3 682 816,37 zł netto

Termin realizacji: listopad 2015

Lokalizacja inwestycji: Zobacz na wikimapii.

Inwestycja objęła swoim zakresem:

 • wykonanie niezbędnych robót ziemnych
 • przebudowa istniejących linii teletechniczne, linii energetycznych sieci wodociągowej ,oraz sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej
 • budowę elementów kanalizacji deszczowej
 • rozbiórkę części istniejącej nawierzchni oraz budynku gospodarczego, polerów, murów, fundamentów
 • ustawienie krawężników betonowych
 • wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej i kostki betonowej
 • wykonanie nawierzchni bitumicznych
 • wykonanie warstwy wzmacniającej podłoże z geosyntetyków
 • budowę chodników
 • przebudowę istniejących zjazdów w dostosowaniu do projektowanego układu
 • wymianę istniejących polerów
 • uporządkowanie terenu
 • rozbiórkę ogrodzenia, budowa ogrodzenia oraz przestawienie ogrodzenia
 • przebudowę nabrzeża z dostosowaniem do przyszłych potrzeb
 • rozbiórkę krawężników betonowych

Zdjęcia z etapu realizacji:

Nabrzeże helskie - przebudowa - roboty kafarowe i wykopy
Nabrzeże w porcie Ustka - przebudowa - nowy oczep
 
Nabrzeże w porcie Ustka - przebudowa - szalowanie oczepu
Nabrzeże w porcie Ustka - przebudowa - zbrojenie pachołów
Nabrzeże w porcie Ustka - przebudowa - nowy oczep
Nabrzeże w porcie Ustka - przebudowa - nowa nawierzchnia na placu manewrowym
Nabrzeże w porcie Ustka - przebudowa - nowe wyposażenia nabrzeża
Nabrzeże w porcie Ustka - przebudowa - nowa palisada z grodzic stalowych
 
Nabrzeże w porcie Ustka - przebudowa - montaż kotew gruntowych
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcia sprzed inwestycji:

Ustka - port -miejsce inwestycji tuż przed remontem