Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Przebudowa elektrowni wodnej (MVE) Kadań, na rzece Ohrze

Przebudowa elektrowni wodnej (MVE) Kadań

Przebudowa filara przy wylocie hydroelektrowni (MVE) Kadań i naprawa umocnień prawego brzegu rzeki Ohře (km, rzeki 129,300).

Prace polegały na przedłużeniu w dół rzeki filara oddzielającego wylot z MVE od przelewów zapory, a także na odbudowie kamiennego umocnienia prawego brzegu pod zaporą (narzuty i bruki). Ponadto, przebudowano (obniżono próg zamykający) płytę wypadową pod MVE dla poprawy pracy elektrowni. Roboty wykonywano w grodzach ziemnych i ściankach szczelnych, w trudnych warunkach gruntowych i stałym zagrożeniu powodziowym. M.in. było konieczne podwyższenie gródz. Projekt zakładał przepływy w rzece w czasie robót w wysokości 10 m3/sek, a faktycznie przekraczały one 50 m3/sek. Spowodowało to także przerwę w budowie i przesunięcie terminu zakończenia na rok 2003.

REALIZACJA: 2002-2003.

  • Generalny Wykonawca:        "Navimor-Invest" S.A. Oddział Czechy
  • Projekt:                               "MV Projekt" s.r.o. Praha