Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Przebudowa, rozbudowa i remont śluzy Łabędy

Navimor Invest S.A. w dniu 19.12.2012r. podpisał kontrakt na wykonanie robót budowlanych na Kanale Gliwickim na śluzie Łabędy w Gliwicach. Umowę podpisano z RZGW Gliwice.

Wartość kontraktu: 37.753.412,66 zł netto.

Termin wykonania: marzec 2015 rok