Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Przebudowa, rozbudowa i remont śluzy Dzierżno na Kanale Gliwickim

"Przebudowa, rozbudowa i remont śluzy Dzierżno" w ramach przedsięwzięcia „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej”

Wartość kontraktu: 33.157.569,15 zł netto

Termin wykonania: pierwotnie marzec 2015rok  obecnie przedłużony do czerwca 2016r.

Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

Lokalizacja na mapie

Zobacz na mapie.

Podpisanie umowy z Inwestorem

Podpisanie umowy z Inwestorem
Podpisanie umowy z Inwestorem
Podpisanie umowy z Inwestorem

Opis przedmiotu zamówienia

Śluza Dzierżno znajduje się na Kanale Gliwickim ok 10km od Gliwic, jest dwukomorowa o komorach bliźniaczych, przedzielonych międzyśluziem.

Zasadnicze parametry śluzy są następujące:

 • długość użyteczna 71,5m,
 • szerokość użyteczna komór 12,0m,
 • różnica poziomów wody przy normalnym piętrzeniu 10,3m.

Głowy górne i dolne śluzy wykonane są jako monolityczne konstrukcje żelbetowe, zdylatowane od konstrukcji komór i międzyśluzia.

W głowie górnej śluzy zlokalizowany jest kanał oszczędnego śluzowania wraz z szybem.

Ściany komór wykonane są z kształtowników stalowych Peine’a 40s jako ścianka szczelna zakotwiona ściągami.

Międzyśluzie wykonane zostało jako dwukondygnacyjna żelbetowa konstrukcja zakończona od strony komór stalowymi ścianami z profili Peine’a 40s, posiadającymi trzy dylatacje i zdylatowana od głów.

Kierownice awanportu górnego i dolnego oraz cyple międzykomorowe wykonane są ze stalowych brusów Larsena z oczepem i stanowią ściankę szczelną kotwioną.

Awanporty śluzy wyposażone są w dalby stalowe.

W zakresie prac modernizacyjnych śluzy Dzierżno przewidywane są następujące rodzaje robót:

 • roboty przygotowawcze terenu budowy: drogi dojazdowe, zaplecza, przyłącza,
 • naprawy elementów konstrukcyjnych komory północnej i południowej śluzy oraz wymiana wyposażenia technologicznego śluzy i nową instalacją elektroenergetyczną,
 • remont części podziemnej nadziemnej budynku głównego – sterowni wraz z wyposażeniem go w instalacje wod-kan., ogrzewania elektrycznego i instalacją elektryczną i wykonanie węzła sanitarnego z odprowadzeniem ścieków do nowego zbiornika szczelnego,
 • zagęszczenie gruntu metodą wibroflotacji oraz porządkowanie terenu wzdłuż ścian komór
 • naprawa dalb w awanporcie dolnym i wykonanie nowych w awanporcie górnym,
 • renowacja istniejącego rurociągu tłocznego wraz z modernizacją istniejącej pompowni i komory wylotowej z zastosowaniem nowych pomp i armatury, nową instalacją elektryczną i sterującą,
 • remont maszynowni śluzy,
 • remont stacji transformatorowej,
 • wykonanie nowego budynku socjalnego jako zaplecza higieniczno-sanitarnego dla pracowników śluzy wraz z instalacją wod-kan, elektryczną i teletechniczną,
 • wykonanie dwóch pomostów w awanporcie od WG wraz doprowadzeniem wody i energii elektrycznej,
 • wykonanie systemów monitoringu (CCTV, SSWiN, nagłośnienia, SAP i bramofonów,
 • budowa masztu radiolinii wraz z systemem anten i osprzętem (wys. 40m)
 • wykonanie systemu zliczania jednostek pływających,
 • system wykrywania zbliżania się obiektu do wrót GD,
 • remont i budowa nowych dróg i nawierzchni utwardzonych na terenie śluzy
 • wykonanie oświetlenia drogi dojazdowej do śluzy i w rejonie budynku socjalnego.

Prace modernizacyjne na śluzie będą prowadzone tak, aby żegluga po Kanale Gliwickim mogła odbywać się bez zakłóceń. Przerwa żeglugowa na Kanale Gliwickim trwa od 15.12 do 31.03 każdego roku.

 

Prace budowlane na śluzie Dzierżno

Wibroflotacja - wyrównanie gruntu
Wibroflotacja
Jet-grouting
Wbijanie grodzic dla grodzy z wody górnej
Śluzowanie zespołu kafara pływającego
Jet-grouting ścian awanportu na peronie od strony wody górnej
Prace antykorozyjne w komorze śluzy
Hydromonitoring betonu
Prace antykorozyjne w komorze śluzy
Hydromonitoring betonu - pierwsze prace nad naprawą betonów
Uszczelnienie grodzy
Uszczelnienie grodzy
Prace kafarowe - grodza w awanporcie z profili larssena
Prace kafarowe - grodza pompowni

 

                                                                              

 

 


 

Śluza Dzierżno przed rozpoczęciem robót

Śluza Dzierżno przed rozpoczęciem robót
Śluza Dzierżno przed rozpoczęciem robót
Śluza Dzierżno przed rozpoczęciem robót
Śluza Dzierżno przed rozpoczęciem robót
Śluza Dzierżno przed rozpoczęciem robót
Śluza Dzierżno przed rozpoczęciem robót
Śluza Dzierżno przed rozpoczęciem robót
Śluza Dzierżno przed rozpoczęciem robót
Śluza Dzierżno przed rozpoczęciem robót
Śluza Dzierżno przed rozpoczęciem robót
Śluza Dzierżno przed rozpoczęciem robót
Śluza Dzierżno przed rozpoczęciem robót
Śluza Dzierżno przed rozpoczęciem robót