Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Przebudowa, rozbudowa i remont śluzy Dzierżno

Przebudowa, rozbudowa i remont śluzy Dzierżno

Navimor Invest S.A. w dniu 05.10.2012r. podpisał kontrakt na wykonanie robót budowlanych na Kanale Gliwickim na śluzie Dzierżno ok 10km od Gliwic. Jest to czwarta największa pod względem wysokości piętrzenia śluza w Polsce. Umowę podpisano z RZGW Gliwice.

Wartość kontraktu: 27 733 446,90 zł netto.

Termin wykonania: marzec 2015 rok

Zobacz artykuł dot. rozpoczęcia projektu.