Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Promenada w Kórniku

Jezioro Kórnickie w miejscu budowy promenady

Nazwa kontraktu: Budowa promenady nad Jeziorem Kórnickim - etap II

Umowę podpisano w dniu 18.08.2014  z Gminą Kórnik

Wartość kontraktu: 3 734 313,07 zł netto

Okres realizacji: lata 2014-2015

Lokalizacja inwestycji: Zobacz na wikimapii.

Wybudowana nowa promenada rozpoczyna się od istniejącej starej promenady na wysokości schodów terenowych i kończy się na wysokości ulicy Harcerskiej (Plac Browarowy).

Długość  nowej promenady na tym odcinku wynosi 569,8 m.


Tworzy dwie małe pętle spacerowe

 • Zamek, promenada, ul. Wodna, Rynek, Zamek
 • Rynek, ul. Wodna, promenada, ul. Harcerska, Rynek.

oraz pętle dużą

 • Zamek, promenada, ul. Harcerska, Rynek, Zamek.

Elementy promenady:

 • POMOST „I” ( zamkowy) pomost w technologii żelbetowej, Długość pomostu = 120,3 m, powierzchnia = 360,1 m².
 • TARAS WIDOKOWY - Taras widokowy wybudowany na osi wyznaczonej przez Zamek Kórnicki (plac przed zamkiem) – jezioro Kórnickie.
 • PROMENADA - zasadnicza promenada, która z ulicami Wodną i Harcerską tworzą dwie małe pętle spacerowe, razem jedną dużą, o szerokości 4,0m, i w odległości 1,0m od najdalej wysuniętych w kierunku jeziora działek. Długość promenady = 384,3 m, powierzchnia = 1545,0 m².
 • PUNKT WIDOKOWY Długość pomostu = 7,0 m, powierzchnia = 38,8 m².
 • POMOST „II”  - Poprowadzenie promenady pomostem mniej ingeruje w jezioro i optycznie lepiej wpisuje się w otoczenie Długość pomostu = 44,1m, powierzchnia = 176,0 m².
 • MOLO - molo i naczółek jest łącznikiem pomiędzy brzegiem a
  platformą widokową. Długość mola = 28,1 m, powierzchnia mola= 84,1 m², pow. naczółka = 136,0 m²
 • PLATFORMA WIDOKOWA - Na osi ulicy Harcerskiej zrealizowana jako dwupoziomowa platforma widokowa.  Najdalszy punkt platformy jest oddalany od brzegu 40,0m,  o wysokości około 6,15 m od poziomu tafli wody. Powierzchnia rzutu = 63,0 m².

Zdjęcia z odbioru inwestycji:

Pomost widokowy w ciągu promenady
Pomost widokowy w ciągu promenady
Nowowybudowana Promenada w Kórniku
Nowy amfiteatr w ciągu promenady w Kórniku
Dojazd do promenady w Kórniku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcia z etapu realizacji:

Roboty montażowe na wodzie w trakcie budowy promenady w Kórniku
Roboty żelbetowe w trakcie budowy promenady w Kórniku
Roboty żelbetowe w trakcie budowy promenady w Kórniku
Roboty żelbetowe w trakcie budowy promenady w Kórniku
Roboty kafarowe w trakcie budowy promenady w Kórniku
Roboty żelbetowe w trakcie budowy promenady w Kórniku
Roboty nawierzchniowe w trakcie budowy promenady w Kórniku
Roboty betonowe i nawierzchniowe w trakcie budowy promenady w Kórniku
Roboty betonowe i nawierzchniowe w trakcie budowy promenady w Kórniku
Roboty zbrojarskie w trakcie budowy promenady w Kórniku
Szalowanie murów oporowych amfiteatru w trakcie budowy promenady w Kórniku