Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Próg stabilizujący Stopień Wodny Dębe na rzece Narew

„Remont progu stabilizującego dolne stanowisko Stopnia Wodnego Dębe”
gm. Serock, pow. legionowski, woj. mazowieckie .

Realizacja: 2010-2012

Całkowita wartość zrealizowanych prac wyniosła 3 977 399,19 zł netto.

Inwestorem był: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

Stopień został gruntownie zmodernizowany na całej szerokości rzeki tj. 252,8mb.

W zakres remontu progu stabilizującego dolne stanowisko Stopnia Wodnego Dębe weszły m.in.: roboty rozbiórkowe, ziemne, kafarowe, montażowe, ubezpieczenia, odwodnienie

Główne roboty które weszły w zakres remontu:

  • Stabilizacja istniejącego progu, w postaci zakotwienia w dodatkowej ściance szczelnej usytuowanej równolegle do osi istniejącego progu w odległości 10,5 m od strony WG progu.
  • Ściankę istniejącą i projektowaną połączono ściągami stalowymi  a przestrzeń między ściankami wypełniono gruntem piaszczysto- żwirowym.
  • Na w/w warstwie ułożono geowłókninę a następnie zasypkę ze żwiru.
  • Jako ubezpieczenie korony wykonano narzut z kamienia łamanego.
  • Nowa ścianka szczelna pogrążona była na całej szerokości stopnia.

Lokalizacja:

Zdjęcia z realizacji:

Remont progu stabilizującego w Dębem
Remont progu stabilizującego w Dębem
Remont progu stabilizującego w Dębem
Remont progu stabilizującego w Dębem
Remont progu stabilizującego w Dębem
Remont progu stabilizującego w Dębem
Remont progu stabilizującego w Dębem
Remont progu stabilizującego w Dębem
Remont progu stabilizującego w Dębem
Remont progu stabilizującego w Dębem
Remont progu stabilizującego w Dębem
Remont progu stabilizującego w Dębem
Remont progu stabilizującego w Dębem
Remont progu stabilizującego w Dębem
Remont progu stabilizującego w Dębem
Remont progu stabilizującego w Dębem
Remont progu stabilizującego w Dębem
Remont progu stabilizującego w Dębem
Remont progu stabilizującego w Dębem
Remont progu stabilizującego w Dębem
Remont progu stabilizującego w Dębem
Remont progu stabilizującego w Dębem
Remont progu stabilizującego w Dębem
Remont progu stabilizującego w Dębem
Remont progu stabilizującego w Dębem
Remont progu stabilizującego w Dębem
Remont progu stabilizującego w Dębem
Remont progu stabilizującego w Dębem
Remont progu stabilizującego w Dębem
Remont progu stabilizującego w Dębem
Remont progu stabilizującego w Dębem
Remont progu stabilizującego w Dębem
Remont progu stabilizującego w Dębem - wbijanie grodzic palisady stalowej
Remont progu stabilizującego w Dębem - wbijanie grodzic palisady stalowej