Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Prezes Zarządu, Krzysztof Kosiorek-Sobolewski

Wykształcenie

Absolwent Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej oraz absolwent  Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie ze specjalnością zarządzania z elementami marketingu z wykorzystaniem technik informatycznych.

Doświadczenie zawodowe:

•od 01.2014r. - Prezes Zarządu NAVIMOR-Z Sp. z o.o.

•od 07.2012r. - Prezes Zarządu NAVIMOR-INVEST S.A.

•od 08.2010r. - Prezes Zarządu IRAQ-POLAND TRADE & INVESTMENT Sp. z o.o.

•od 02.2010r. - Prezes Zarządu ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A.

•od 03.2007r. - Prezes Zarządu Park Bronisze Sp. z o.o

•od 07.2010r. - Przewodniczący Rady Nadzorczej Stocznia Tczew S.A.

•od 03.2011r. do 11.2011r. - Członek Rady Nadzorczej Family Frost Polska Spółka Akcyjna

•od 12.2010r. do 11.2011r. - Członek Rady Nadzorczej JAGO Logistyka S.A.

•od 04.2010r. do 07.2012r. - Członek a następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej Navimor-Invest S.A.

•od 07.2009r. do 03.2010r. - Członek Rady Nadzorczej Henczke-Budownictwo Sp. z o.o.

•od 07.2008r. do 03.2011r. - Prezes Zarządu S1 Sp. z o.o.

•od 10.2007r. do 02.2009r. - Prezes Zarządu STORMM S.A.

•od 05.2007r. do 02.2010r. - Członek Rady Nadzorczej ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A.

•od 05.2007r. do 09.2010r. - Członek Rady Nadzorczej Firmy Handlowej JAGO S.A.

•od 04.2006r. do 10.2007r. - Członek Zarządu a następnie Prezes Zarządu Mostostal-Export-Dom Sp. z o.o.

•od 02.2006r. do 05.2008r. - Członek Rady Nadzorczej Budopol Wrocław S.A.

•od 1994 roku do 2011 roku prowadził własną działalność gospodarczą (firma zajmująca się dystrybucją) , początkowo w formie Spółki Cywilnej, następnie w formie Spółki Jawnej.