Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Pozyskaliśmy kontrakt na roboty budowlane w rezerwacie Ptasi Raj

Ujście Wisły Śmiałej

W dniu 28.10.2014r. nastąpiło podpisanie umowy między Zarządem NAVIMOR-INVEST S.A. a Urzędem Morskim w Gdyni jako Zamawiającym na wykonanie zadania pod nazwą „Rozbudowa kamiennej grobli oddzielającej rzekę Wisłę Śmiałą od Jeziora Ptasi Raj".

Wartość kontraktu: 7.494.216,11 zł netto.

Termin oddania do użytku: 30 listopad 2016r.