Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Port jachtowy w Charzykowach

Marina stanowi schronienie dla blisko 100 łodzi żaglowych.

Inwestycja realizowana w konsorcjum z Przedsiębiorstwem Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska "EKOMEL" Sp. z o.o. z Chojnic

Realizacja: 2006-2007

W ramach umowy wybudowano pzystań na bazie konstrukcji pomostów istniejących od lat 80-tych XXw.

Ostatecznie wykonano m.in.:

 • falochrony zewnętrzne,
 • pomosty stałe,
 • 3 pomosty pływające,
 • nabrzeże czołowe,
 • boje cumownicze,
 • pochylnię dla jachtów,
 • rampy uchylne
 • oraz pływający pomost dla kajakarzy.

W szczegółach:

 • Roboty ziemne, wywóz urobku z wykopów w ilości 322m3
 • obcięcie istniejącej ścianki szczelnej G62 w ilości 265m,
 • zapuszczanie ścianki szczelnej w ilości 472,42 ton,
 • zabezpieczenie antykorozyjne ścianki szczelnej (2356,84rn2),
 • montaż kleszczy stężających ścianki szczelne (27,53 ton),
 • montaż ściągów kotwiących ścianki szczelne (6,01 ton),
 • roboty ziemne, dostawa oraz zasyp przestrzeni pomiędzy ściankami szczelnymi (2210,06m3),
 • zapuszczanie pali skrzynkowych typu Larsen (56 szt.),
 • wypalanie pod woda otworów w ściance szczelnej (21,8 m),  
 • wykonanie narzutów kamiennych (60m3),
 • dostawa i montaż pomostów pływających, ustawienie pod wodą betonowych martwych kotwic (42 szt), 
 • montaż boi cumowniczych wraz z kotwicami (30 szt),
 • dostawa i montaż pomostu dla kajakarzy

 

W otoczeniu wykonano nowe oświetlenie oraz elementy małej architektury pozwalające na organizację imprez.

Lokalizacja:

Port po oddaniu do użytku

Port jachtowy w Charzykowych
Port jachtowy w Charzykowych
Port jachtowy w Charzykowych
Port jachtowy w Charzykowych
Port jachtowy w Charzykowych
Port jachtowy w Charzykowych
Port jachtowy w Charzykowych

Roboty budowlane na etapie realizacji

W trakcie budowy
W trakcie budowy
W trakcie budowy
W trakcie budowy
W trakcie budowy
W trakcie budowy
W trakcie budowy
W trakcie budowy
W trakcie budowy
W trakcie budowy