Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Oddanie przystani w Janowcu nad Wisłą

Zakończono prace nad budową przystani w Janowcu. Przystań zapewnia stanowiska cumowania dla 30 niedużych jednostek pływających typu turystycznego i sportowego.

Wykonano akwen wodny przystani, uporządkowano teren, zabezpieczenia skarp i wzmocnienie istniejącej linii brzegowej.

Zobacz cały artykuł.