Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Odbudowa zbiornika wód opadowych na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku

w skład zadania wchodziły następujące elementy:

  • Odbudowa zbiornika wód opadowych V=2873m3.
  • Budowa zbiornika V=1320m3.
  • Kanał deszczowy.

Realizacja: 2005-2006

Inwestorem była DRMG Gdańsk

Główne prace na tej budowie:

  • roboty kafarowe (wbicie ścianek szczelnych) z grodnic typu G62, dł.=12m o łącznej długości ok. 90mb oraz z grodzic typu PU8, dł.=8m o łącznej długości ok. 29mb
  • roboty żelbetowe, w skład których wchodziło wykonanie oczepów oraz komory przelewowej o wym. 3,2x4,2x4,6m
  • roboty ziemne z układaniem koszy siatkowo – kamiennych o wym. 5x1,5x0,5m 
  • prace towarzyszące takie jak: instalacja deszczowa, kanalizacyjna, drogi itp.

Lokalizacja:

Zdjęcia z realizacji:


Stan istniejący.